BiBo bi-hotell

hemsida 1MG_3746-korr-ny-utan-etiketIMG_7688-korr

BiBo Närbild

 

Design: Linda Loland.

Bibo is a decorative bee hotel which offers a place for solitary bees to rest. The solitary bees have difficulties to find a natural place to hibernate today and it threatens to exterminate several species of them. By hanging up BiBo on your balcony or in the garden, more bees will get a chance to survive the winter – and in return, your garden or balcony will flourish! Solitary bees are harmless to humans because their sting are too weak to penetrate our skin.

In the world there are about twenty five tusen different species of bees of which every third of them are threatened.  Solitary bees do not produce honey, but they pollinate large parts of our fruit trees and flowers, and are vital for us and other species survival.

BiBo is made of natural materials and it is manufactured in Sweden. The body consists of a piece of Swedish massive pine and the lace is made of hemp. The house is painted with oil paint. Friendly materials for our friendly bees!

Material: Swedish massive pine, Hemp lace. Oil paint.

Manufactured: Autumn 2014. Winning contribution to contest, biosphere gift for a biosphere reserve (Biosfärmomådet Vänerskärgården med Kinnekulle). A biosphere reserve is an organisation that works with man and nature in collaboration. The biosphere reserve Vänerskärgården with Kinnekulle wanted a gift that represented their work.

Sold in: Sweden, France and Switzerland.

Price: 499 kr.

Design: Linda Loland.

BiBo är  ett Bi-hotell för solitärbin. Idag har solitärbin svårt att hitta en naturlig plats att övervintra på och de hotar att utrota flera arter av dem. Genom att hänga den här produkten på balkongen eller i trädgården så kommer flera bin att hitta en sovplats. Solitärbin är ofarliga för oss människor då deras gadd är för svag för att tränga igenom vår hud. BiBo är gjord helt i naturliga material. Efter några år så kommer den obehandlade fronten av bi hotellet att mörkna och få en vacker silvergrå patina.

Material: Svensk Furu. Hampasnöre. Ytbehandland med oljefärg.

Tillverkad: Hösten 2014. Vinnande bidrag till Biosfärområdets gåva i Biosfärmomådet Vänerskärgården med Kinnekulle. Ett biosfärområde är en organisation som arbetar med människan och naturen i samverkan. Biosfärmomådet Vänerskärgården med Kinnekulle önskade en gåva som representerade deras arbete.

Säljs i: Sverige, Frankrike och Schweiz

Pris: 499:- st.Comments are closed.