Fågeln (möbel)

Fågel

Fågel 3 närbild

Fågel 1 närbild

Fågel 2 närbild

Fågel 0

Fågel 4 närbild

Design: Linda Loland.

In this work I have investigated alternative sculptural ways for the object to open its doors. At first glance, the product looks anonymous, but then transforms. The inspiration comes from the wings of the bird which I have simplified to two fan-like doors. In this work, craftsmanship and humor have been central, where I question the simplicity of everyday life – such as how to open a door.

Materials: Finnish birch, birch plywood, metal (rusted precision tubes), silk, cotton cord.

Made: 2017.

I det här arbetet har jag undersökt alternativa skulpturala sätt för förvaringsmöbeln att öppna sina dörrar. Det är en förvaringsmöbel som vid första anblick ser anonym ut, men som sedan förvandlas. Inspirationen kommer från fågelns vingar vilka jag har förenklat till två solfjäderslika dörrar. I det här arbetet har hantverket och humorn varit det centrala, där jag ifrågasätter det enkla i vardagen – så som hur man öppnar ett skåp.

Material: Finsk björk, björk plywood, metall (rostade precisionsrör), silke, bomullssnöre.

Tillverkad:  2017.Comments are closed.