Linda Loland

Jag har studerat produkt och möbeldesign under sju år. Under våren 2015 så startade jag Loland Design parallellt med mina masterstudier vid HDK Steneby. I min formgivning arbetar jag oftast med våra sinnens upplevelse. Där den taktila ytan och formen ska väcka känslor hos användaren. För mig är det viktigt att materialvalen, transport och eventuell produktion är genomtänkt. Bra material i kombination med bra design skapar hållbara produkter.

Porträtt bild Linda Loland