Linda Loland

Jag har studerat produkt och möbeldesign under sju år. Under våren 2015 så startade jag Loland Design parallellt med mina masterstudier vid HDK Steneby. I min formgivning arbetar jag oftast med våra sinnens upplevelse, där både den taktila formen och ytan ska väcka känslor hos användaren. För mig är det viktigt att materialval, transport och eventuell produktion är noga genomtänkt. Bra material i kombination med hållbar design skapar produkter med lång livslängd.

Porträtt bild Linda Loland